Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 15%/năm

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược tài chính 2011 – 2020, đây là lần đầu tiên chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cho ngành bảo hiểm là 15%/năm.

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng cao

Theo Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030, ngành bảo hiểm được yêu cầu phát triển toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.

Mục tiêu cụ thể, doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 là 15%/năm. Đến năm 2025, quy mô đạt khoảng 3 – 3,3% GDP. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 – 2030 là 10%/năm và đến năm 2030 quy mô đạt khoảng 3,3 – 3,5% GDP.

Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến hết tháng 1, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ ước đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 7.462 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

Cả năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16,71% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3,98%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22%.

SSI Research dự báo trong 2022, doanh thu phí BH nhân thọ có thể tăng +22-24% cùng kỳ, trong khi mảng phi nhân thọ đạt 8%-10% so với năm trước (vẫn thấp hơn mức trước Covid). Tổng doanh thu phí bảo hiểm dự báo đạt 256 nghìn tỷ đồng (+18-20% so với 2021).

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị