Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu đạt 3% GDP vào năm 2015

Đến cuối năm 2010, ngành bảo hiểm dã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế 75.115 tỷ đồng, tăng 11,95% so với năm 2009.
Năm 2011 sẽ xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm nông nghiệp.

Chiều ngày 18/3/2011, Cục Quản lý – giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội thảo đánh giá về tình hình thị trường bảo hiểm năm 2010, định hướng hoạt động năm 2011; đồng thời thảo luận về dự thảo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giao đoạn 2011 – 2020.

Theo ông Trịnh Thanh Hoan – Cục trưởng cục Quảng lý – giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2010 đạt 30.796 tỷ đồng (tăng 20,72% so với năm 2009); trong đó phí doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 17.017 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 13.780 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của động môi giới bảo hiểm là 270 tỷ đồng, tăng 22,39% so với năm 2009.

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư năm 2010 đạt 7.370 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2009.

Đến cuối năm 2010, ngành bảo hiểm dã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế 75.115 tỷ đồng, tăng 11,95% so với năm 2009.

Trong năm 2010, tổng số tiền bồi thường, tiền trả bảo hiểm của ngành bảo hiểm là 11.583 tỷ đồng, tăng 19,15% so với năm trước.

Trong năm 2011 này, theo ông Hoan, ngành bảo hiểm dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm nông nghiệp.

Cũng trong năm 2011, Cục dự kiến sẽ thanh tra 2 doanh nghiệp bảo hiểm, kiểm tra toàn diện 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 3 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, kiểm tra chuyên đề về việc tách quỹ chia lãi và trịch lập dự phòng nghiệp vụ của 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2011 – 2020 trình Chính phủ tới đây, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu đạt 3% GDP vào năm 2015 và năm 2020 đạt 4% GDP.

Khánh Linh
CafeF

Comments are closed.