Ngành bảo hiểm châu Á-Thái Bình Dương trước sức ép cải tiến hoạt động kinh doanh

(Webbaohiem) – Doanh nghiệp bảo hiểm khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đứng trước sức ép phải cải tiến toàn bộ chuỗi giá trị của mình, trong đó có việc cung cấp các dịch vụ khách hàng trực tuyến và trên nền thiết bị di động. Điều này xuất phát từ tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu phí, sự gia tăng nhu cầu khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ số, gia tăng cạnh tranh cũng như sự quản lý chặt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ khách hàng và giảm thiểu rủi ro thị trường.

 

Trên đây là những nhận định của Ernst & Young trong bản báo cáo có tựa đề “Triển vọng ngành bảo hiểm châu Á-Thái Bình Dương năm 2016” mới phát hành gần đây.

Báo cáo cho biết tăng trưởng kinh tế trong khu vực đang chậm lại và các hoạt động thương mại bị đình trệ. Khả năng xảy ra tình trạng suy thoái đang làm dấy lên những quan ngại về “khoảng trống bảo vệ” của bảo hiểm nhân thọ. Những năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng bảo hiểm thấp hơn tăng trưởng kinh tế, khiến cho khoảng trống bảo vệ BHNT ngày càng lớn, đặc biệt là tại các thị trường có tầng lớp trung lưu đang tăng lên.

Ở một khía cạnh tích cực hơn, quá trình tái cấu trúc bảo hiểm sức khỏe đang được một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương thực hiện trong năm 2016 sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng doanh thu phí bảo hiểm. Để xâm nhập thị trường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đang lớn mạnh, đòi hỏi các hãng bảo hiểm phải tận dụng được công nghệ số và các quan hệ đối tác chiến lược để cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới. Chẳng hạn, một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Ấn Độ đã cùng nhau xây dựng các ứng dụng giải quyết bồi thường trên nền thiết bị di động hoặc máy tính bảng. Tương tự như vậy, một hãng bảo hiểm nhân thọ đang thiết lập quan hệ đối tác với một công ty khởi nghiệp tại Singapore nhằm phát triển phần mềm bảo hiểm bảo hiểm sức khỏe cho các khách hàng mua bảo hiểm quyền lợi người lao động.

 

Bên cạnh đó, cạnh tranh đang tiếp tục nóng lên do ngày càng có nhiều quốc gia tự do hóa dòng vốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích mở doanh nghiệp mới. Chẳng hạn ở Trung Quốc, các hãng bảo hiểm tại các thị trường lớn và phát triển đang mở rộng hoạt động kinh doanh ở cả trong và ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một vấn đề lớn vẫn đang tồn tại trong khu vực, đó là mức độ rủi ro cao đối với thiên tai và các thảm họa do con người gây ra. Các doanh nghiệp và nhà bảo hiểm cần đặt vấn đề này lên hàng đầu khi xem xét lại cách tiếp cận trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

 

Dưới đây là 6 lĩnh vực đòi hỏi ngành bảo hiểm trong khu vực phải có thay đổi mang tính chiến lược:

1. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang việc cung cấp các dịch vụ khách hàng trực tuyến và trên nền thiết bị di động;

2. Xây dựng hoạt động kinh doanh thông qua các giải pháp sáng tạo trên thị trường bảo hiểm sức khỏe;

3. Nhận diện các cơ hội M&A và liên doanh liên kết;

4. Chuyển đổi các hoạt động phân tích đánh giá rủi ro và định phí;

5. Tự đổi mới hoạt động nhằm cắt giảm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng;

6. Xây dựng các quy tắc quản trị doanh nghiệp và coi đây là yêu cầu bắt buộc, mang tính chiến lược của doanh nghiệp.

Thảo Phương (Theo Asiainsurancereview).

 

Comments are closed.