Ngân sách CNTT của doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi theo hướng kỹ thuật số

(Webbaohiem) – Từ quan điểm chiến lược công nghệ, các công ty bảo hiểm đang tập trung nhiều hơn vào các công nghệ kỹ thuật số thế hệ tiếp theo so với các nền tảng quản trị truyền thống.

ngân sách cntt bảo hiểm

Kết luận này được rút ra từ nghiên cứu Ngân sách và Dự án CNTT ngành bảo hiểm năm 2019 của Novarica, khảo sát 92 thành viên của hội đồng nghiên cứu công nghệ trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm tài sản và thiệt hại (P&C) và bảo hiểm nhân thọ. Tính trên tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm, ngân sách cho CNTT trung bình trong 8 năm qua dao động quanh mức 3,6%.

Ngân sách dự kiến dành cho các hệ thống lõi giảm 4% so với năm ngoái, trong khi ngân sách cho kỹ thuật số tăng 3%. Theo Novarica, phân ngành kỹ thuật số bao gồm “cổng thông tin, di động và tối ưu hóa luồng thông tin nội bộ và trải nghiệm người dùng”.

“Mặc dù hơn 25% doanh nghiệp bảo hiểm đang có kế hoạch thay thế các hệ thống quản lý hợp đồng, thanh toán và quản lý bồi thường song tỷ lệ phí nhìn chung vẫn đang tiếp tục trong xu hướng thấp hơn so với các năm trước khi nhiều công ty bảo hiểm hoàn thành các dự án kéo dài từ nhiều năm nay”, tác giả Matt Josefowicz viết.

“Ngân sách tổng thể đang bắt đầu thay đổi từ các ứng dụng cốt lõi và hướng tới cam kết số, phân tích và nhu cầu bảo mật ngày càng tăng”.

Các ưu tiên xét theo lĩnh vực kinh doanh là rất khác nhau. Cụ thể, về năng lực phân tích: cả bảo hiểm P&C và bảo hiểm nhân thọ đều đặt lên ưu tiên hàng đầu. Về việc cung cấp các công cụ tự phục vụ cho chủ hợp đồng và Marketing số/gắn kết khách hàng: được bảo hiểm nhân thọ xếp thứ tự ưu tiên hơn so với bảo hiểm P&C. Trong khi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm P&C đang tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình công việc nội bộ và tốc độ tiếp cận thị trường.

ngân sách cntt 2

Tác giả Josefowicz viết: “Các công ty bảo hiểm nhân thọ/niên kim tập trung vào kỹ thuật số, quy trình làm việc tối ưu hóa và hiệu quả hoạt động do họ phải đối mặt với sự thay đổi kỳ vọng của khách hàng và áp lực liên tục về lợi nhuận đối với các khối kinh doanh truyền thống”.

“Các công ty bảo hiểm P&C tập trung vào năng lực phân tích và tốc độ đáp ứng thị trường do những áp lực cạnh tranh từ thị trường và mối đe dọa của việc lựa chọn bất lợi (adverse selection) tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phải triển khai sản phẩm tốt hơn và nhanh hơn”.

Thảo Phương (sưu tầm và dịch).