Ngân hàng ồ ạt tuyển dụng nhân viên để bán chéo bảo hiểm

Navigos Search cho biết, nhu cầu tuyển dụng ngành ngân hàng có chững lại, chưa thể tái khởi động mạnh mẽ tại phân khúc ứng viên cao cấp. Tuy nhiên, phân khúc nhân viên và chuyên viên, từ quý 2, các ngân hàng đã bắt đầu tuyển dụng ồ ạt các vị trí kinh doanh phục vụ bán chéo bảo hiểm nhân thọ.

Tuyển dụng ngân hàng bảo hiểm

Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam vừa công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong Quý 2/2020.

Báo cáo cho biết, trạng thái bình thường mới đã kích nhu cầu chi tiêu của người dùng quay trở lại, tuy nhiên việc mở cửa giao thương giữa các nước đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tái thiết lập. Điều này kéo theo xuất hiện sự đối nghịch trong phục hồi tuyển dụng giữa lĩnh vực Dịch vụ cho người dùng và Dịch vụ cho doanh nghiệp.

Theo thống kê của Navigos Search trong Quý 2/2020, các lĩnh vực đã phục hồi và có dấu hiệu trên đà phục hồi (có suy giảm so với quý trước nhưng tỷ lệ thấp) hầu hết đều thuộc mảng Dịch vụ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các mảng Dịch vụ cho doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, thậm chí các ngành trong mảng này đều thuộc nhóm có nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh nhất so với Quý 1.

Với riêng ngành ngân hàng, Navigos Search cho biết, nhìn chung vẫn đang trong giai đoạn rà soát các chi phí vận hành theo thông báo cuả Thống đốc Ngân hàng, dẫn đến việc các nhu cầu tuyển dụng trong ngành hiện vẫn đang chững lại và chưa có dấu hiệu tái khởi động mạnh mẽ, đặc biệt đối với phân khúc tuyển dụng các ứng viên cao cấp.

Tuy nhiên, đối với phân khúc nhân viên và chuyên viên, tại các ngân hàng từ Quý 2 bắt đầu xuất hiện xu hướng tuyển dụng ồ ạt các vị trí kinh doanh để phục vụ cho dịch vụ bán chéo (cross sales) các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Theo Trí thức trẻ