Nạp BHXH gián đoạn

Đóng BHXH gián đoạn thì có những ảnh hưởng gì và ảnh hưởng như thế nào khi đã đến tuổi về hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH? Ví dụ khi người lao động đóng BHXH bị gián đoạn 2 năm (24 tháng) thì khi đến tuổi nghỉ hưu. Để đủ điều kiện hưởng lương hương thì người lao động phải làm việc và đóng BHXH đầy đủ 24 tháng mà đã bị gián đoạn trước đó. Có phải vậy không? và ngoài ra còn có ảnh hưởng gì về mức hưởng lương hưu hay ko? Nhờ chương trình giải thích giúp em để em hiểu rõ hơn

Trả lời:
Điều kiện hưởng lương hưu đối với nam :
– Từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
– Nam 60 tuổi,
Như vậy trong trường hợp gián đoạn vẫn phải đủ 20 năm . Nếu đã có đủ đủ 15 năm trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì cần phải đóng bảo hiểm tự nguyện để được hưởng lương hưu. Bạn cần tham khảo thêm Luật BHXH số 71 ngày 29/6/2006.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.