Nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo

bao_hiem_y_te.jpgNâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế hằng tháng cho người nghèo, người già trên 85 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, người dân tộc thiểu số sống tại các vùng khó khăn… thành 3% lương tối thiểu. Đây là một trong những nội dung trong quyết định về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo quyết định này, kể từ 1-10-2008, người nghèo, người dân tộc thiểu số… sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế mệnh giá khoảng 194.000 đồng/thẻ/năm (hiện là 80.000 đồng/thẻ/năm). Riêng nhóm người cận nghèo, có thu nhập tối đa bằng 130% so với người nghèo sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế với mệnh giá kể trên. Các địa phương chưa cân đối được ngân sách, trung ương sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lợi từ quyết định này.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo Tin nhanh Việt Nam

 

Comments are closed.