Nâng cao vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

bhtg3.jpgTại cuộc gặp ngày 16/7 ở Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Ontario (Canada) Andrew Poprawa đã cùng trao đổi về vấn đề nâng cao vai trò giám sát của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong hoạt động tín dụng.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, vai trò Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) rất quan trọng và ngày càng được nâng cao, trong bối cảnh hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện rất phong phú với những trình độ về quản trị, điều hành khác nhau.

Thống đốc đề nghị Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Ontario (DICO) giúp đỡ Việt Nam sớm xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của DIV và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm hoạt động với DIV.

Tổng giám đốc Poprawa cho rằng DIV cần quan tâm xây dựng và áp dụng các biện pháp giám sát từ xa, tổ chức thanh kiểm tra thường xuyên các tổ chức tín dụng cũng như xây dựng các quy định và hướng dẫn các tổ chức tín dụng về quản lý rủi ro.

Theo báo cáo, đến nay DIV đã thực hiện giám sát định kỳ quý 100% số tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 76 ngân hàng thương mại, 10 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hơn 990 Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương./.

Hà Nội (TTXVN)

 

Comments are closed.