Năm 2020, PVI đặt mục tiêu doanh thu 10.126 tỷ đồng

Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) vừa tổ chức Hội nghị nhà đầu tư 2020 để thông báo về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020; đồng thời trực tiếp giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của công ty.

Bảo hiểm PVI

Theo đại diện công ty, nhiều năm qua PVI xác định tầm nhìn là xây dựng và phát triển doanh nghiệp trở thành một định chế tài chính – bảo hiểm lớn mạnh, đảm bảo hài hòa và phát triển đồng bộ 3 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: bảo hiểm phi nhân thọ – tái bảo hiểm – đầu tư.

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động nền tảng và mang lại doanh thu chính cho PVI. Công ty con Tổng công ty Bảo hiểm PVI hiện dẫn đầu thị trường về hiệu quả kinh doanh; đứng thứ 2 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc. PVI cũng là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất được thị trường bảo hiểm London (Lloyd Syndicates) lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm công nghiệp, năng lượng tại Việt Nam.

Năm 2019, tổng doanh thu của PVI đạt 11.089 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch đề ra, trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 8.788 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 702 tỷ đồng, bằng 116,6% kế hoạch đề ra; chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22%.

Về kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống năm 2020, đại diện PVI cho biết, PVI đặt mục tiêu doanh thu 10.126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 840 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tỷ lệ năm 2019. Đồng thời, công ty tái cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động đầu tư theo mục tiêu an toàn…

Về cơ cấu cổ đông, hiện HDI Global SE – một thành viên của Tập đoàn Talanx – top 5 tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất châu Âu, đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 43% vốn tại PVI; PVN là cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 35%; quỹ Funderburk Lighthouse Limited sở hữu 12%; còn lại là các cổ đông khác.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh, đại diện PVI cho biết, đến thời điểm hiện tại hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh bị tác động gián tiếp nên cần độ trễ nhất định để đánh giá ảnh hưởng. PVI sẽ theo sát tình hình để có những động thái phù hợp./.

Theo TBTCO