Năm 2015: Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu dự kiến tăng trưởng 4,3%

Báo cáo từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Trung tâm nghiên cứu và tư vấn công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho thấy, năm 2014 doanh thu bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng trưởng thực tế 4,8%, dự kiến năm 2015 chỉ tăng trưởng khoảng 4,3%.

Trong đó năm 2014, tại các thị trường đã phát triển, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng thực tế 3,9%, với kết quả tăng trưởng tốt ở thị trường Tây Âu (ngoại trừ Tây Ban Nha và Hà Lan), ở Canada, Úc và Nhật Bản. Tại các thị trường mới nổi, tăng trưởng mạnh nhất là ở thị trường châu Á mới nổi (tăng 13,1%). Ở Trung Quốc, doanh thu phí tăng 15,7%…

Cũng theo báo cáo, kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng trưởng năm 2015. Trong các nền kinh tế chủ chốt, Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng 3,3%. Tuy nhiên, kinh tế khu vực đồng EURO vẫn mong manh, dự báo tăng trưởng 1,3%. Tăng trưởng kinh tế ở các thị trường châu Á mới nổi được dự báo ổn định trong năm 2015 và 2016, mặc dù Trung Quốc đặt mục tiêu giảm tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng ổn định (năm 2015 tăng trưởng dự kiến 7,1%). Lạm phát được dự báo duy trì ở mức thấp và lợi suất dài hạn của trái phiếu chính phủ sẽ tăng từ từ tại các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ và Anh.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tiếp tục tăng trưởng trong 2 năm tới nhưng chỉ dự đoán ở mức khoảng 4,3% năm 2015 và 4,2% năm 2016. Tại một số thị trường như thị trường đã phát triển, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ dự đoán tăng trưởng 3% năm 2015 và 2,8% năm 2016. Tại các thị trường mới nổi, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ được dự đoán tăng trưởng 10,4% năm 2015 và 10,7% năm 2016…/.

Theo (TBTCO) 

{fcomment}

Comments are closed.