Năm 2015 bồi thường bảo hiểm hơn 21.000 tỉ đồng

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hiện thị trường bảo hiểm VN có 61 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm với 752 chi nhánh, 852 văn phòng đại diện và trên 350.000 nhân viên đại lý.

Năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước đạt 21.160 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bồi thường ước đạt 13.177 tỉ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bồi thường ước đạt 7.983 tỉ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản giải quyết xong việc bồi thường cho khách hàng tham gia bảo hiểm trong vụ việc gây rối trật tự tại Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, với số tiền gần 1.000 tỉ đồng.

Theo (Thanhnien)

Comments are closed.