Năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ lãi trước thuế 815 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết, năm 2015, Tổng công ty đạt tổng doanh thu trên 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 815 tỷ đồng, bồi thường trả tiền bảo hiểm trên 3.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng gần 27% so với năm 2014; doanh thu hoạt động tài chính xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Tính riêng doanh thu khai thác mới, năm 2015 đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2014. Số tư vấn viên tuyển dụng trong năm 2015 là 32.741 người, nâng tổng số tư vấn viên của toàn hệ thống lên gần 77.000 người.

Trong năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ tham gia thị trường trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam. Theo đó, Tổng công ty đã đầu tư mới gần 10.000 tỷ đồng TPCP dài hạn, tương đương gần 40% vốn đầu tư bình quân của danh mục đầu tư trong năm.

Từ khóa tìm kiếm: bao viet nhan tho, bảo việt nhân thọ, bao viet.

Theo (ĐTCK)

Comments are closed.