Năm 2015, Bảo Minh đặt mục tiêu lãi 134 tỷ đồng

Phấn đấu đạt tổng doanh thu  3.195 tỷ đồng;  tỷ bồi thường phấn đấu giảm từ 3-5% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt  134 tỷ đồng và lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm gốc 61 tỷ đồng. Đó là những mục tiêu quan trọng trong năm 2015 vừa được Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) đưa ra tại cuộc họp tổng kết năm 2014.

Ngoài việc nỗ lực thực hiện các mục tiêu trên, Bảo hiểm Bảo Minh cũng quyết tâm duy trì vị trí Top 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Năm 2015, Bảo Minh sẽ ưu tiên và tập trung nguồn lực để phát triển doanh thu tại các địa bàn trọng tâm, trọng điểm và đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả, tiếp tục đẩy nhanh việc mở rộng kênh khai thác nhằm phủ kín tất cả các địa bàn, đặc biệt mở rộng kênh bán hàng qua ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bancassurance).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục sắp xếp, cơ cấu bộ máy, nhân sự toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, chất lượng và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo tăng năng suất lao động, chủ động trong công tác chăm sóc khách hàng đặc biệt là các khách hàng lớn, cải tiến cách trả lương toàn hệ thống theo hướng gắn với doanh thu và hiệu quả…

Được biết, năm 2014, Bảo hiểm Bảo Minh đạt tổng doanh thu 3.068 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6% và tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ.

Có trên 70% đơn vị hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn kế hoạch kinh doanh đề ra. Có đơn vị ngay trong tháng 11/2014 đã hoàn thành đến hơn 150% kế hoạch và tăng trưởng 162% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền bồi thường chung năm 2014 là 1.200 tỷ đồng, tương đương 41,2% doanh thu, bằng 80,8% so với cùng kỳ. Trong đó, bồi thường gốc là 39,2% trên doanh thu và bằng 79,1% so với cùng kỳ.

Tình hình xử lý công nợ có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ nợ tính đến cuối năm 2014 giảm còn 50% so với hồi cuối năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch, tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm gốc đạt 46,2 tỷ đồng.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.