Năm 2014, sẽ cổ phần hóa PVI Insurance

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP PVI (PVI) cho biết, năm 2014, PVI tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong hệ thống. 

Cụ thể, với PVI Insurance, sẽ tiến hành cổ phần hóa; giữ vững thị trường bảo hiểm công nghiệp; phát triển hệ thống bán lẻ và các khách hàng DN ngoài ngành; xây dựng chiến lược bán chéo các sản phẩm bảo hiểm và tài chính.

Với PVI Re, sẽ xây dựng chiến lược phát triển công ty này trở thành nhà tái bảo hiểm chuyên nghiệp, theo định hướng lấy tái bảo hiểm cố định làm hoạt động kinh doanh lõi.

Với PVI Sun Life, sẽ tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí, phấn đấu trở thành nhà bảo hiểm hưu trí số 1 thị trường.

Về phía công ty mẹ – PVI, sẽ thành lập Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM), tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài sản có giá trị từ thị trường và từ việc cổ phần hóa các DNNN.

Ngoài ra, HĐQT PVI tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thoái vốn tại các công ty liên kết để tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh lõi. Những nội dung nêu trên sẽ được trình ĐHCĐ PVI tổ chức ngày 25/4 tới.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.