Năm 2014 sẽ bỏ bảo hiểm y tế tự nguyện

altTheo đó, đây là thời điểm tất cả các nhóm bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế để bắt đầu lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Vì vậy sẽ không còn hình thức tự nguyện.

Thông tin được bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết tại một hội thảo về bảo hiểm y tế mới đây.

Để thực hiện lộ trình 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, bước đầu từ năm 2010 tất cả học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Trong năm 2012 sẽ mở rộng ra toàn bộ hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp.

Bộ Y tế cũng đang xây dựng đề án thực hiện lộ trình này, trong năm nay sẽ trình Chính phủ. Theo đó, dự kiến đến năm 2015 đạt trên 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2010 con số này sẽ trên 80%.

Bà Song Hương cho biết: “Đây là mục tiêu đặt ra, nhưng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu làm thế nào để tiến tới 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế”.

Tuy nhiên đến khi nào Việt Nam mới thực hiện được bảo hiểm y tế toàn dân là cả quá trình lâu dài. Thực tế việc mở rộng đối tượng bao phủ bảo hiểm y tế còn khó khăn, kể cả nhóm bắt buộc phải tham gia. Nhóm tự nguyện thực sự cũng vì nhiều lý do khiến tỷ lệ tham gia không cao.

“Việt Nam có luật nhưng tính tuân thủ pháp luật chưa đạt theo yêu cầu, còn nhiều đơn vị tổ chức doanh nghiệp trốn, nợ bảo hiểm y tế. Các cơ sơ khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở, tuyến xã chưa đáp ứng nhu cầu nên người dân không mặn mà với bảo hiểm y tế”, bà Song Hương nói.

(Theo Vnexpress.net).

11 BÌNH LUẬN

  1. 794692 527232Hiya! Fantastic blog! I happen to be a daily visitor to your website (somewhat much more like addict ) of this site. Just wanted to say I appreciate your blogs and am seeking forward for much more! 434242

  2. 906004 476187I dont normally check out these kinds of sites (Im a pretty shy person) – but even though I was a bit shocked as I was reading, I was surely a bit excited as well. Thanks for giving me a big smile for the day 340713

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here