Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của PJICO (mã PGI) tăng 22%

Tại Hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh năm 2014, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – mã PGI) cho biết, năm 2014, Công ty ước đạt doanh thu bảo hiểm gốc khoảng 2.114 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 104,5 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013 và hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận năm. Cổ tức dự kiến 9%.

Cùng với chỉ tiêu lợi nhuận, năng lực tài chính của Tổng công ty cũng được gia tăng đáng kể trong năm 2014 thông qua việc trích lập bổ sung 3 quỹ dự phòng nghiệp vụ 100 tỷ đồng. Trong đó, trích lập bổ sung quỹ dự phòng dao động lớn 33,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc ước tính 40%, giảm 4%, tương đương giảm khoảng 85 tỷ đồng so với 2013, thấp hơn mức bình quân của thị trường bảo hiểm phi nhân (41%). Điều này cho thấy công tác kiểm soát công tác giám định, bồi thường của PJICO đã được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt. 

Theo lãnh đạo PJICO, các kết quả tích cực trên đã chứng tỏ việc chuyển đổi định hướng kinh doanh của Tổng công ty là đúng đắn và kịp thời. Năm 2014 cũng là năm thứ 2, PJICO thực hiện chuyển đổi định hướng kinh doanh tập trung vào phát triển bền vững và hiệu quả.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.