Năm 2013, BIC sẽ chốt cổ đông chiến lược ngoại

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmNgoài việc chốt cổ đông chiến lược nước ngoài, năm 2013, BIC cũng sẽ chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ – con, thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, định hạng tín nhiệm.

Tin từ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), theo kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2012, tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 1.016,90 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 755,45 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 110,32 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011, vượt mục tiêu 106 tỷ đồng do ĐHCĐ giao.

Tổng tài sản của BIC tại thời điểm 31/12/2012 đạt 1.565,13 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 758,78 tỷ đồng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 532,84 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE đạt 12,8%. Tỷ lệ bồi thường của BIC được duy trì ở mức thấp, dưới 40%, đây là mức lý tưởng của các công ty bảo hiểm trên thị trường.

Theo BIC, kết quả trên đưa BIC trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thị trường.

Năm 2013, BIC đặt mục tiêu doanh thu tăng 12%, tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 10%, đảm bảo cổ tức cho cổ đông ở mức tối thiểu 10%. Ngoài ra, BIC sẽ tập trung hiện thực các mục tiêu chiến lược trong năm 2013 như chốt cổ đông chiến lược nước ngoài, chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ – con, thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, định hạng tín nhiệm. 

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.