Năm 2011 ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phấn đấu tổng thu BHXH, BHYT và BHTN đạt trên 83.5767 tỷ đồng

Trong 2 ngày 5 đến 6/1/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Bạch Hồng – Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng với hơn 500 đại biểu tham dự.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm 2010 trên cả nước đã có 50.735.900 người tham gia BHXH, BHYT (trong đó có 9.342.767 người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng 4,9%; 7.054.962 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 17,7% so với năm 2009).  Kết quả, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội trong năm 2010 đã thu được 80.155 tỷ đồng, vượt 0.3% so với dự toán.

Đạt được kết quả trên là do BHXH VN trong năm qua đã tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan nắm tình hình những đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện đơn vị chưa tham gia, hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa hết số lao động hiện có để đưa vào danh sách quản lý. Nét nổi bật nhất  là khu vực ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm và triển khai một cách có hiệu quả.   

Ngoài ra, trong năm qua,  ngành cũng đã tích cực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở cả hai loại hình bắt buộc và tự nguyện; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố bảo đảm kế hoạch thu theo tháng đúng với quy định của Luật.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2010, năm 2011 toàn ngành sẽ phấn đấu tổng thu đạt 83.5767 tỷ đồng. Cũng trong buổi lễ, BHXH VN đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân các đơn vị thành viên và một số báo, đài trung ương, địa phương do có thành tích tuyên truyền tốt cho ngành bảo hiểm trong năm 2010./.

 Hoàng Cảnh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.