Đến lượt Bảo Minh (BMI) muốn chuyển sàn lên HOSE

bao_minh.jpg(ATPvietnam.com) – L?i thêm m?t công ty n?a ?ang có ý ??nh chuy?n vi?c niêm y?t c? phi?u t? Trung tâm giao d?ch ch?ng khoán Hà N?i lên S? giao d?ch ch?ng khoán Tp.HCM, ?ó là T?ng CTCP B?o Minh, có mã ch?ng khoán là BMI.

B?o Minh v?a thông báo xin ý ki?n c? ?ông b?ng v?n b?n cho vi?c chuy?n sàn.

Theo nhận định của ATPvietnam.com, rất nhiều khả năng cố đông của Bảo Minh sẽ chấp thuận việc chuyển sàn niêm yết, vì trong tiền lện các công ty trước đó có kế hoạch chuyển sàn đều được cổ đông chấp thuận.

Và nếu khả năng này xảy ra thì đây sẽ là công ty bảo hiểm đầu tiên niêm yết trên Sở GDCK của Việt Nam.

Hiện tại còn 2 công ty bảo hiểm khác đang niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội là TCT Bảo hiểm dầu khí (PVI) và TCT Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare).

Trước Bảo Minh, một số công ty khác cũng đang có ý định chuyển sàn là CTCP Thuỷ sản Minh Phú, CTCP Thương mại thủy sản Incomfish, CTCP Sông Đà 9. Còn trước đó, một số công ty đã thực hiện chuyển sàn như CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, CTCP Nhiệt điện Phả Lại, CTCP Cảng Đoạn Xá, CTCP Điện lực Khánh Hoà, và gần đây nhất là CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

Bảo Minh đang niêm yết với tổng số 43,4 triệu cổ phiếu. Công ty đang xúc tiến việc niêm yết bổ xung 32,1 triệu cổ phiếu phát hành them, trong đó có gần 13 triệu cổ phiếu bán cho Tập đoàn bảo hiểm AXA của Pháp.

Bảo Minh hiện nay là công ty bảo hiểm phi nhận thọ hàng đầu Việt Nam. Công ty vừa được chấp thuận thành lập Công ty Chứng khoán Bảo Minh.

Phiên 15/11, giá cổ phiếu BMI giảm xuống mức 85.700 đồng/cp.

Ngày

Giá

Thay đổi

%thay đổi

KLGD

15/11/2007

85.7

-0.8

-0.92

129,000

14/11/2007

86.5

0.3

0.35

186,600

13/11/2007

86.2

-4.8

-5.27

19,500

12/11/2007

91

-1.5

-1.62

13,900

9/11/2007

92.5

-3.5

-3.65

24,400

Theo Báo Mới

Comments are closed.