myphuongkl. Email: [email protected]

Tr??c ?ây CMND c?a em ???c CA t?nh H?u Giang c?p nh?ng gi? do tách t?nh nên nhà em gi? thu?c t?nh sóc Tr?ng nên CMND m?i ???c c?p do CA t?nh Sóc Tr?ng c?p. ??a ch? trên CMND m?i gi?ng nh? CMND c? nh?ng ch? khác là t?nh H?u Giang ??i thành t?nh Sóc Tr?ng.V?y em có c?n ?i?u ch?nh s? BHXH không?
  Tất cả trường hợp sai về nhân thân thì phải điều chỉnh.
– Nếu khi bạn lĩnh tiền trợ cấp BHXH 01 lần mà CMND đã thay đổi ( trong 12 tháng tìm việc) thì không nhất thiết phải điều chỉnh. Bạn cần trình bày rõ lý do để cơ quan BHXH nơi giải quyết để được lĩnh trợ cấp.

 

www.bhxhbinhduong.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here