Myhanh. Chậm đóng BHYT

Tôi có tham gia bhyt trong th?i gian sanh công ty ch?m ?óng không có th? bhyt tôi ph?i ?óng 100% ti?n vi?n phí v?y khi v? công ty có thanh toán cho tôi không và n?u ???c thanh toán thì s? ti?n ???c thanh toán là bao nhiêu?
Vì lý do Cty chậm đóng BHXH-BHYT mà người lao động không có thẻ BHYT thì người chủ sử dụng lao động chịu trách hiệm về quyền lợi BHYT khi có phát sinh

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.