Mục tiêu cho năm 2017: Các CEO doanh nghiệp Bảo hiểm nói gì?

Năm 2016 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan với doanh thu ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ, năm 2017 được dự báo là một năm tiếp tục sôi động của thị trường bảo hiểm.

Hiện nhiều kế hoạch hành động đã được các CEO doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đưa ra, kỳ vọng gặp hái nhiều thành công, giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và thị phần

Tổng giám đốc BIC Trần Hoài An: Mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững

Ông Trần Hoài An
Ông Trần Hoài An

Tổng giám đốc BIC Trần Hoài An cho biết, kết thúc năm 2016, BIC đã đạt những kết quả kinh doanh khả quan và bền vững. Theo đó, tổng doanh thu phí BH của BIC đạt 1.671 tỷ đồng, tăng trưởng 13%, trong đó doanh thu phí BH gốc đạt 1.476 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2015 (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường ước khoảng 12,5%). Lợi nhuận trước thuế của riêng Công ty mẹ BIC đạt 137,8 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Tỷ lệ nợ phí đạt mức thấp nhất từ trước đến nay ở mức 3,1% trên doanh tổng doanh thu phí BH gốc.

Theo đó, năm 2017, BIC xác định sẽ tập trung các giải pháp để tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững, gia tăng thị phần và vị thế của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Cụ thể, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 là 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 186 tỷ đồng. Đồng thời tập trung xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng quản trị, điều hành, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng.

Đặc biệt, BIC sẽ tiến hành các thay đổi về mô hình quản trị, tái cơ cấu hoạt động của BIC đảm bảo hiệu quả và sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình Holdings trước khi quyết định chính thức chuyển đổi để đảm bảo phù hợp với hoạt động của BIC.

Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hiện: MIC đặt mục tiêu doanh thu trên 100 triệu USD

Ông Nguyễn Quang Hiện
Ông Nguyễn Quang Hiện

Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) Nguyễn Quang Hiện cho biết, năm 2016 với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên MIC đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt là hoạt động đầu tư đã đem lại hiệu quả lớn cho MIC.

Theo đó, tổng doanh thu của MIC đạt xấp xỉ gần 2.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 24% và tăng gần gấp đôi mức tăng chung của thị trường (14,6%), lợi nhuận đạt 88 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với 2015.

Năm 2017, MIC phấn đấu tổng doanh thu vượt trên 100 triệu USD, tăng trưởng gần 25%, lợi nhuận đạt hơn 148 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường dưới 28%…

Theo đó, ngay từ đầu năm MIC đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đột phá trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, MIC sẽ tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới kinh doanh tại các tỉnh, thành nhằm nâng tổng số công ty thành viên lên 66 đơn vị, 400 phòng kinh doanh, hơn 2.500 đại lý trên toàn quốc.

Đồng thời, MIC cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác, tập đoàn lớn tiềm năng trong bán chéo sản phẩm bảo hiểm và hợp tác với nhiều ngân hàng lớn để triển khai Bancassurance giúp khách hàng mua bảo hiểm được dễ dàng, thuận tiện…, nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tổng giám đốc PTI Bùi Xuân Thu: Thu hút khách hàng bằng chất lượng dịch vụ

Ông Bùi Xuân Thu
Ông Bùi Xuân Thu

Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) Bùi Xuân Thu cho biết, năm 2017 PTI tiếp tục tăng tỷ trọng doanh thu từ các kênh bán hàng mà PTI đang có lợi thế như kênh VNpost, bancassurance, telesales…

Bên cạnh đó, PTI cũng sẽ phát triển các sản phẩm bảo hiểm con người, thiết kế, đóng gói sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng; tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đứng thứ 2 thị trường về bảo hiểm xe cơ giới.

PTI cũng sẽ hướng tới mục tiêu giảm thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường, tăng sự hài lòng về chất lượng dịch và quyết tâm giảm thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường, nhằm gia tăng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

Theo đó, năm 2017, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc là 3.320 tỷ đồng, tăng trường 10% so với năm 2016, trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60% tổng doanh thu, bảo hiểm con người là 626 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19%. Lợi nhuận trước thuế đạt 191 tỷ đồng; tiếp tục duy trì tỉ lệ chia cổ tức 12%./.

Theo (TBTCO)