Mức lương hưu của sĩ quan Công an nhân dân

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Quang Trường (truongthanhhn@…) là Đại úy cảnh sát nhân dân, thời gian công tác liên tục 22 năm 6 tháng (chủ yếu tại vùng biên giới và hải đảo). Vì hoàn cảnh gia đình, ông làm đơn xin nghỉ hưu khi 51 tuổi và được tính mức lương hưu là 59%. Ông Trường muốn biết cách tính như vậy có đúng quy định không?
Thắc mắc của ông Trường được luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp như sau:
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) nghỉ hưu thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND, được hướng dẫn tại Mục II, Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 15/1/2008 của Liên Bộ Công an – Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ.

Điều kiện nghỉ hưu
Tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1 Mục II Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV quy định sĩ quan CAND nghỉ việc được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

– Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

– Nam có đủ 25 năm, nữ có đủ 20 năm trở lên công tác trong CAND và đã đóng đủ BHXH theo quy định, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên nghề, nếu sức khỏe yếu, năng lực hạn chế, do yêu cầu công tác hoặc tự nguyện xin nghỉ (không phụ thuộc vào tuổi đời).

Thời gian công tác trong CAND bao gồm thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức CAND, học viên học tại các trường CAND hoặc gửi học ở các trường ngoài CAND do CAND trả lương hoặc sinh hoạt phí. Thời gian công tác trong CAND được tính theo năm dương lịch (không quy đổi theo hệ số), nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng trợ cấp một lần (bao gồm trợ cấp xuất ngũ, thôi việc) thì được cộng dồn.

Trường hợp hưởng mức lương hưu thấp hơn

Tại điểm 1.6 Khoản 1 Mục II Thông tư Liên tịch số số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV quy định, sĩ quan CAND nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp:

– Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (không phụ thuộc vào tuổi đời).

Cách tính lương hưu hàng tháng

Sĩ quan CAND nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 Mục II nói trên thì cách tính lương hưu hàng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Đủ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sĩ quan CAND nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV thì cách tính lương hưu hàng tháng thực hiện như hướng dẫn nêu trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước 55 tuổi đối với nam, trước 50 tuổi đối với nữ (nếu thuộc tiết a điểm 1.6 khoản 1 Mục này) hoặc trước 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ (nếu thuộc tiết b điểm 1.6 khoản 1 Mục này) thì tỷ lệ lương hưu giảm đi 1%. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của sĩ quan CAND thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Trường hợp ông Vũ Quang Trường là Đại úy cảnh sát nhân dân, có thời gian công tác liên tục 22 năm 6 tháng (chủ yếu là tại vùng biên giới và hải đảo), ông có  đơn xin được nghỉ hưu khi tròn 51 tuổi:

– Nếu ông Trường có đủ 15 năm làm việc  ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi thì được nghỉ, hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng đối với trường hợp này như sau:  45% + 2% x (23 năm – 15 năm) = 61%.

– Nếu ông Trường không có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi thì được nghỉ, hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng ông Trường đối với trường hợp này như sau: 45% + 2% x (23 năm – 15 năm) – 1% x (55 tuổi – 51 tuổi) = 57 %.

baodientu.chinhphu.vn

Comments are closed.