Mức hưởng chế độ thai sản

(Dân trí) – Công ty tôi có người hiện đang nghỉ sinh con, người đó đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Với mức đóng là 1.800.000đ thì chị ấy được hưởng số tiền trong bốn tháng sinh là bao nhiêu?

Trong quá trình nghỉ đó chị ấy có phải đóng bảo hiểm không? (Nguyễn Tuân, Email: thuongtuan8687@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

“Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày”.

Như vậy, nếu chị đồng nghiệp của anh làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường thì sẽ được nghỉ theo chế độ thai sản là 04 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản của chị ấy sẽ căn cứ theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội để xác định, cụ thể: “1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời theo tiểu mục b, mục 5 phần II (B) Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/1/2/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: “Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con hoặc nghỉ việc nuôi con nuôi được tính theo công thức sau: Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con hoặc nuôi con nuôi = Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Số tháng nghỉ sinh con hoặc nghỉ nuôi con nuôi theo chế độ.

Theo quy định nêu trên nếu mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 1.800.000 đồng và số tháng nghỉ sinh con là 4 tháng thì mức hưởng chế độ nghỉ khi sinh con là: 7.200.000 đồng.

Ngoài ra theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con”

Như vậy tổng số tiền chị đồng nghiệp của anh sẽ nhận được là: 7.200.000 đồng + (2 x 830.000 đồng) = 9.860.000 đồng.

Trong thời gian chị đồng nghiệp của anh nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì chị đó và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn 

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc

báo điện tử Dân trí

Comments are closed.