Mức hưởng BHXH khi nghỉ thai sản

Bà Đỗ Thị Hường (hoaphudu0909@…) là Phó Chủ tịch HĐND phường, hưởng lương hệ số lương 1,86, phụ cấp chức vụ 0,2. Bà Hường muốn được biết tháng 11/2012 khi nghỉ chế độ thai sản thì mức hưởng tiền BHXH của bà trong thời gian này được tính như thế nào.

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của bà Hường như sau:

Khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

Chế độ khi sinh con

Khoản 2 Điều 28, điểm a, khoản 1, Điều 31, Điều 34 và khoản 1 điều 35 Luật BHXH quy định, điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Cùng với đó, lao động nữ sinh con còn được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Mức hưởng BHXH

Trường hợp bà Đỗ Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐND phường, có hệ số lương theo ngạch, bậc là 1,86, hệ số phụ cấp chức vụ 0,2. Mức tiền lương đóng BHXH của bà Hường có hệ số là 1,88.

Tháng 11/2012 bà nghỉ sinh con, bà Hường sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu trong khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 11/2012 nếu bà đã đóng đủ BHXH từ 6 tháng trở lên.

Theo quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Nếu sáu tháng liền kề gần nhất trước khi bà Hường nghỉ việc là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2012 bà có đóng BHXH liên tục thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bà Hường sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc là: 1.050.000 đồng x 1,88 = 1.974.000 đồng.

Tiền BHXH bà Hường được hưởng trong thời gian nghỉ sinh con như sau:

– Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc là: 1.974.000 đồng x 4 tháng = 7.896.000 đồng.

– Trợ cấp khi sinh con một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi người con: 1.050.000 đồng x 2 tháng = 2.100.000 đồng. Nếu sinh 2 con trong một lần sinh thì khoản trợ cấp một lần này được nhân đôi.

Nguồn baodientu.chinhphu.vn 

Comments are closed.