Mua bảo hiểm cho dự án vệ tinh Vinasat

ve_tinh_vinasat.jpgH?p ??ng b?o hi?m D? án phóng v? tinh vi?n thông Vi?t Nam (Vinasat) gi?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT), B?o Vi?t VN và Công ty B?o hi?m B?u ?i?n (PTI) s? ???c ký k?t vào ngày 20/12 t?i t?i Hà N?i.

Theo thỏa thuận, phía Bảo Việt và PTI sẽ bảo hiểm những tổn thất hoặc hư hại xảy ra cho vệ tinh viễn thông Vinasat trong quá trình phóng vệ tinh và ở trên quỹ đạo dẫn đến việc vệ tinh bị mất hoặc bị giảm sút thời gian sống hoặc năng lực cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm còn quy định những dịch vụ bổ sung khác như đào tạo, hỗ trợ quản lý rủi ro khác mà các công ty bảo hiểm cung cấp cho VNPT.

Dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam Vinasat – được Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư 2.885 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ của ngành bưu chính viễn thông Việt Nam. Bắt đầu khởi động từ năm 1997, Dự án đã ghi dấu mốc quan trọng trong việc Việt Nam lần đầu thử nghiệm phóng vệ tinh.

Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm phóng vệ tinh là gói thầu số 4, lớn thứ hai về giá trị trong tổng số 8 gói thầu liên quan đến Dự án. Qua nhiều vòng đàm phán và khảo sát, nghiên cứu và lựa chọn, tới năm 2006, 9 năm sau thời điểm khởi động, Bảo Việt VN và Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) được chỉ định là hai đơn vị đồng bảo hiểm cho dự án.

Theo Vnexpress

Comments are closed.