Mua bảo hiểm xây dựng chiếu lệ vì luật “đá” nhau

Bảo hiểm là cánh tay nối dài của quản lý nhà nước về chất lượng công trình. (Dân trí) – Bảo hiểm là cánh tay nối dài của quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, với việc mua bảo hiểm chỉ mang tính chiếu lệ như trong thời gian vừa qua do các luật “đá” nhau.
Luật Xây dựng và Luật Kinh doanh bảo hiểm đều quy định về mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, mỗi luật lại quy định một kiểu.

Cụ thể, trong luật xây dựng quy định các nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát thi công có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Nhà thầu thi công công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm.
 
Trong khi đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm (có hiệu lực từ 1/4/2001) lại quy định bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không phải là bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bán bảo trong hoạt động xây dựng được thực hiện như đối với các loại hình bảo hiểm tự nguyện phi nhân thọ khác.
 
Các doanh nghiệp có quyền chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của từng loại hình bảo hiểm tương tự các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.
 
Với “tinh thần” của hai luật quy định như vậy, trong khi mức mua và mức chi trả bảo hiểm tương ứng không được quy định mức sàn, nên thường là mua giá trị thấp, chiếu lệ. Các doanh nghiệp bảo hiểm do vậy cũng không cần xem xét giải pháp thiết kế, năng lực tư vấn… trước khi áp mức giá mua bảo hiểm cho khách hàng.
 
Đặc biệt, các tư vấn cho những công trình riêng lẻ của dân cư trong đô thị xây chen hầu như không mua bảo hiểm. Kết quả là khi xảy ra sự cố, do sơ suất nghề nghiệp, đơn vị tư vấn không đủ khả năng tài chính để khắc phục, gây thiệt hại cho xã hội và phức tạp cho việc quản lý các hoạt động xây dựng.
 
Bản thân các chủ đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng nhà mặt phố, công trình nhỏ không quan tâm bảo vệ các đơn vị tư vấn mua bảo hiểm; không ép nhà thầu mua bảo hiểm; không thuê giám sát… nên rủi ro do sự cố càng cao.
 
Thực tế hiện nay, việc mua bảo hiểm công trình xây dựng, trang thiết bị và máy móc phục vụ xây dựng thường chỉ tiến hành với những dự án lớn, đặc biệt các dự án liên quan đầu tư nước ngoài.
 
Với những gì đang diễn ra thì việc mua bảo hiểm ở nhiều công trình chỉ mang tính hình thức. Và đã là hình thức, đơn vị bán bảo hiểm cũng không cần năng lực chuyên môn về xây dựng, để có thể đánh giá biện pháp thi công, xác định đúng giá trị cần bán bảo hiểm…
 
Theo số liệu chưa đầy đủ của Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng thì hàng năm có khoảng 0,28 – 0,56% công trình bị sự cố thì với hàng vạn công trình được triển khai cũng có hàng trăm công trình bị sự cố.
 
Chính vì vậy, theo ý kiến của đại diện nhiều Sở xây dựng các địa phương, cần sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó buộc nhà thầu xây dựng (hay chủ đầu tư) phải mua bảo hiểm cho công trình, cho trách nhiệm bên thứ ba với những mức phù hợp với thông lệ khu vực.
 
“Điều này có thể làm tăng chi phí cho người dân khi xây dựng lại nhà ở của mình nhưng là cần thiết cho xã hội, để những bất cập xảy ra không bị lúng túng trong hành xử thực tế.
 
Ngoài ra, bảo hiểm hoạt động tư vấn xây dựng cần quy định mức sàn, tránh việc việc thực hiện mang tính hình thức, đối phó như hiện nay” – PGS – TS. Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đề xuất tại hội thảo khoa học toàn quốc về “Sự cố và phòng ngừa sự cố công trình xây dựng” mới diễn ra tại Hà Nội.
 
Lan Hương

Comments are closed.