[email protected] Trợ cấp BHXH 1 lần

Tôi đã đóng BHXH như sau: 1)9/2003 – 2/2004 mức lương 711,000 2)12/2005 – 4/2006 mức lương 800,000 3)5/2006 – 5/2008 mức lương 1,000,000 4)6/2008 – 2/2009 mức lương 2,000,000. Cho hỏi khi lãnh tôi nhận được bao nhiêu và cách tính như thế nào? Trân trọng cảm ơn.
Nếu bạn nhận trợ cấp BHXH Một lần từ tháng 4/2010 thì bạn được hưởng theo cách tính sau:

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here