midichimo@yahoo.com. Vấn đề khác

Tôi làm việc cho 1 cơ quan NN được 1 thời gian, hợp đồng làm việc lần đầu xác định thời hạn 12 tháng. trong thời gian này có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Sau hơn 12 tháng làm việc, tôi xin thôi việc, vậy tôi được giải quyết chế độ thôi việc thế nào? BHXH thế nào? Nếu làm việc tại 1 đơn vị khác, và có HDLD xác định thời hạn 12 tháng, tham gia BHXH đầy đủ. vậy tôi muốn chuyển BHXH ở cơ quan cũ sang thì làm như thế nào? Trường hợp nhận trợ cấp 1 lần thì BHXH ở cơ quan cũ còn giá trị chuyển sang cơ quan mới không? Trường hợp cơ quan mới của tôi vừa làm sổ BHXH cho tôi vậy tôi có thể xóa sổ này và dùng sổ cũ và được hoàn lại tiền BHXH tôi noppj ở cơ quan mới trong 2 tháng không? Trân trọng cảm ơn.

Trường hợp cơ quan mới làm sổ BHXH mới thì bạn phải nộp sổ cũ để cơ quan mới làm thủ tục ghép sổ cho bạn, Như vậy cơ quan cũ sẽ không trả tiền cho bạn trong thời gian 2 tháng.
Trợ cấp thôi việc bạn không trình bày rõ thời gian nên không trả lời cụ thể cho bạn được.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.