MIC được Cục thuế TP Hà Nội tặng Giấy khen thực hiện tốt chính sách thuế

Năm 2010 trước diễn biến bất lợi của nền kinh tế, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn Thủ đô đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, cùng ngành thuế hoàn thành một năm ngân sách thắng lợi. Như một lời tri ân, ngành thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2010, đồng thời lấy đó là nguồn động lực cho nhiệm vụ thu ngân sách năm tiếp theo.

Năm 2010, MIC đã nộp thuế cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng bao gồm các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập đại lý, thuế môn bài…đóng góp chung vào mục tiêu của Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện thu được 96.570 tỷ đồng, đạt 124,1% dự toán pháp lệnh.

Ngày 23/6/2011, MIC cùng 132 doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô đã vinh dự nhận được Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ghi nhận đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2010.

Bảo hiểm quân đội – www.mic.vn

Comments are closed.