MB muốn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong đại hội năm nay, Hội đồng quản trị ngân hàng MB sẽ xin ý kiến cổ đông thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 

Trong tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 mới công bố, Ngân hàng Quân đội (MBBank – mã MB) cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đồng thời, HĐQT xin được ủy quyền việc quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của MB có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB.

Ngoài ra, cũng trong Đại hội năm nay, HĐQT sẽ đưa ra ý kiến thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 

Kế hoạch tài chính năm 2014, HĐQT ngân hàng MB trình ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, đợt 1 phát hành 33,7 triệu cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng cho năm 2013 với tỷ lệ 100:3 trong quý II/2014 và đợt 2 phát hành 390,6 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước trong thời gian quý III và IV/2014.

Ngoài ra, ngân hàng có kế hoạch nâng tổng tài sản 2014 lên 195.000 tỷ đồng, tăng 9% so với 2013; huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 10% lên 150.000 tỷ, tổng dư nợ tín dụng tăng 14% lên 103.000 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế 2014 dự kiến đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 2% so với 2013.

Tỷ lệ nợ xấu 2014 MB duy trì ở mức dưới 3,5%. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay dự kiến là 10%.

Theo (Bizlive.vn)
{fcomment}

Comments are closed.