MB hợp tác với Prudential Việt Nam và PVFC

Ngân hàng quân đội (MB) đội (MB) sẽ thực hiện cung cấp sản phẩm bảo hiểm của Prudential qua MB. MB cũng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế PVFC.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) và Ngân hàng Quân đội (MB) đã công bố thỏa thuận hợp tác bảo hiểm ngân hàng giữa hai bên trong một buổi lễ được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/12.

Theo MB, ở giai đoạn đầu tiên, hai bên sẽ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tín dụng của Prudential đối với những khoản vay thế chấp và tín chấp tại MB, theo đó khách hàng vay tại MB có thể yên tâm khi nghĩa vụ tài chính với ngân hàng sẽ được đảm bảo trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Sản phẩm này được áp dụng tại 100% điểm giao dịch của MB trên toàn quốc (gần 100 điểm giao dịch).

Vào năm tới (2010), hai bên sẽ tiếp tục triển khai mô hình hợp tác trong đó tư vấn viên bảo hiểm của Prudential sẽ giới thiệu sản phẩm tới khách hàng ngay tại các chi nhánh của MB, giúp khách hàng của ngân hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm khác nhau của Prudential phù hợp với nhu cầu tài chính của mình.

Ngày 15/12/2009, MB đã ký kết hợp đồng cam kết cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam (PVFC). Đây là thỏa thuận hợp tác thứ hai giữa MB với Tổng công ty thành viên của Tập đoàn dầu khí (PVN) trong năm nay.

Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, MB sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế của PVFC để thực hiện các nghiệp vụ thương mại và thanh toán quốc tế và các dịch vụ có liên quan với ba hoạt động chính chính là: xuất khẩu, nhập khẩu và bảo lãnh.

Trong năm 2009, MB cũng đã ký kết với PVN thỏa thuận hợp tác toàn diện và hợp đồng trị giá 20 triệu USD cho dự án xây dựng phân xưởng PolyPropylen của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào tháng tư và hợp đồng hạn mức tín dụng với Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) trị giá 50 triệu USD vào hồi tháng 9.

 K.Huyền
Theo MB

Comments are closed.