Manulife Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định

altManulife Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh quý III vẫn tiếp tục duy trì tốc độ trăng trưởng cao và ổn định. Tính đến hết tháng 9.2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Manulife Việt Nam tăng 22% và doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu khai thác mới của riêng kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng (bancassurance) của Manulife Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh tăng trưởng về kết quả kinh doanh, đội ngũ đại lý chuyên nghiệp của Manulife Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển với 3.500 đại lý đươc tuyển dụng mới trong quý III/2012. Chọn lọc kỹ lưỡng, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh cho lực lượng đại lý nhằm mang đến khách hàng những dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp là mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển của Manulife Việt Nam. Hiện nay, Manulife Việt Nam đã phát triển mạng lưới 11.200 đại lý chuyên nghiệp.

Nguồn: nhipcaudautu.vn

Comments are closed.