Manulife nhận bằng khen của Bộ Tài Chính

Bộ Tài Chính vừa chính thức trao tặng công ty BHNT Manulife Việt Nam bằng khen về “ thành tích trong việc xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2006-2010”.

CôngThương – Vượt qua rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường, Manulife là một trong hai công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất vinh dự nhận bằng khen này từ Bộ Tài Chính nhờ có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn 2006 – 2010 cũng như những cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường và liên tục cung cấp những dịch vụ và sản phẩm nhân thọ tốt nhất cho người dân Việt Nam, mang đến giá trị đích thực cho khách hàng, giúp cho các khách hàng nhận ra và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Được biết sau 11 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, hiện Manulife là 1 trong 3 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất trên thị trường (thị phần của 3 công ty này là 80%), với 9000 đại lý chuyên nghiệp và có mức tăng trưởng ổn định luôn cao hơn mức tăng trưởng chung của ngành (đạt khoảng30%/năm), và đóng góp trên 10 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam.
Báo Công Thương

Comments are closed.