LVI bảo hiểm cho Lao Air với mức trách nhiệm 200 triệu USD

altCông ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) thu xếp dịch vụ này với tư cách là nhà bảo hiểm gốc chịu trách nhiệm bảo vệ 100% giá trị hợp đồng.Ngày 26/1, LVI đã ký kết hợp đồng bảo hiểm hàng không với Công ty Hàng không Lào (Lao Air) với mức trách nhiệm bảo hiểm lên tới 200 triệu USD để bảo hiểm cho mọi rủi ro vật chất thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm hành khách, người thứ ba, hành lý, hàng hóa, …

Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) đã thu xếp dịch vụ này với tư cách là nhà bảo hiểm gốc chịu trách nhiệm bảo vệ 100% giá trị hợp đồng.

Ngoài sự hỗ trợ của Ngân hàng Ngoại Thương Lào (BCEL), LVI đã phối hợp với nhà môi giới tái bảo hiểm Boston Marks (New Zealand) để cùng đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho dịch vụ. LVI cũng đã đặt quan hệ với các Công ty giám định quốc tế tại Thái Lan và Việt Nam như để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

LVI do Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BIC), BCEL và Ngân hàng cổ phần Lào Việt góp vốn thành lập. Trong đó, BIC nắm giữ 51% cổ phần của LVI.

Năm 2010, LVI là công ty bảo hiểm có thị phần lớn thứ 2 tại Lào.

Báo Điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Comments are closed.