Lợi nhuận sau thuế Bảo hiểm Bưu điện gần 87 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm

Tăng trưởng lợi nhuận trong quý III nhưng không đáng kể, luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Bưu điện ở mức 86,7 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý III/2017 vừa công bố, lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 34,7 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty vẫn giảm 20% với gần 87 tỷ đồng, chỉ đạt xấp xỉ 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý III, doanh thu từ phí bảo hiểm thuần giảm trên 5% với 552 tỷ đồng; hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác tăng gấp đôi đạt hơn 95 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bồi thường bảo hiểm lại giảm nhẹ gần 7% với 316 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 18%.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏe gia đìnhbảo hiểm cho bémua bảo hiểm cho con

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 32% đạt 67 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bất động sản cũng mang về cho PTI gần 1,3 tỷ đồng trong khi năm trước không có lợi nhuận.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của PTI đạt 5.332 tỷ đồng, tăng gần 8%. Trong danh mục đầu tư của PTI có 1.849 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 1.251 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Trong đó gồm 215 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán kinh doanh (giá trị hợp lý đến cuối tháng 9 là 227,5 tỷ đồng); 2.307 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn; gần 54 tỷ đồng uỷ thác đầu tư; đầu tư bất động sản thông qua CTCP Bất động sản Bưu điện (53 tỷ đồng); cho vay uỷ thác qua Agribank (33 tỷ đồng).

Ngoài ra, PTI cũng đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp như Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và Đô thị (50 tỷ đồng), CTCP Tasco (80 tỷ đồng), Công ty địa ốc Sài Gòn Thương Tín (50 tỷ đồng).

Trong phần đầu tư dài hạn, PTI hiện đang đầu tư 122,6 tỷ đồng vào các công ty liên kết như CTCP Bất động sản Bưu điện; CTCP Bảo hiểm Lanexang; CTCP Viễn thông Tin học Điện tử cùng gần 192 tỷ đồng đầu tư vào các công ty khác (danh mục phía dưới).

Có thể nhận thấy trong 9 tháng đầu năm PTI đã thực hiện thoái vốn khỏi Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước môi trường Bình Dương và đầu tư mới vào Công ty TNHH NGK Sanest Khánh Hoà (giá trị đầu tư gốc là 26,6 tỷ đồng).

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 152,8 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.

Theo (Kinh tế & Tiêu dùng)