Lợi nhuận doanh nghiệp giảm vì rủi ro tỷ giá

R?i ro t? giá ?nh h??ng ??n l?i nhu?n c?a doanh nghi?p. ?nh: Lê Toàn(TBKTSG Online) – Nhi?u doanh nghi?p ?ã ph?i thay ??i k? ho?ch l?i nhu?n  do ph?i trích l?p d? phòng r?i ro vì t? giá bi?n ??ng m?nh trong nh?ng tháng cu?i n?m. Doanh nghiệp phải dự phòng rủi ro

Trong 10 tháng đầu năm 2009, Công ty Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP) công bố lợi nhuận trước thuế là 101,8 tỉ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Nhưng đến tháng 12-2009, Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty đã công bố điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ mức ban đầu là 88,5 tỉ đồng xuống còn 55 tỉ đồng.

Theo VIP, việc giảm kế hoạch lợi nhuận là do công ty phải trích lập dự phòng rủi ro do tỷ giá tăng mạnh trong thời gian qua. VIP đang có khoản nợ vay khoảng 60 triệu đô la Mỹ, khoản trích lập dự phòng là 30 tỉ đồng, nên lợi nhuận trước thuế đã bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, khi nhà nước vừa công bố thay đổi tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam vào ngày 25-11, thêm 5,4% lên mức 17.961 đồng/đô la Mỹ, Công ty PV Drilling (PVD) cũng đã dự định lợi nhuận sẽ giảm khoảng 5% so với dự kiến ban đầu do phải trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá.

Với Công ty Nhiệt điện Phả Lại (PPC), kết quả kinh doanh 11 tháng rất khả quan, doanh thu đạt 4.106 tỉ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt 1.193 tỉ đồng. Tuy vậy, đến hết năm 2009, ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc PPC, cho biết do phải trích lập khoản chênh lệch tỷ giá khoảng 527 tỉ đồng nên lợi nhuận cuối năm chỉ còn hơn 500 tỉ đồng.

Vị trí đặt quảng cáoLà một doanh nghiệp dược kinh doanh nội địa, doanh thu xuất khẩu của Công ty Dược Hậu Giang (DHG) không đáng kể, chỉ khoảng 1,5-2 triệu đô la Mỹ/năm; trong khi đó giá trị nhập nguyên liệu khá lớn, khoảng 30 triệu đô la Mỹ/năm nên tỷ giá thay đổi đã có tác động lớn đến giá thành sản phẩm của công ty.

Theo bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc Công ty Dược Hậu Giang, với mức lợi nhuận trong 9 tháng gần 223 tỉ đồng, công ty đã dự đoán lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm có thể còn tăng cao do cuối năm là mùa tiêu thụ chính của ngành dược. Tuy vậy, việc thay đổi tỷ giá vào tháng 11 đã khiến cho doanh nghiệp bị sụt giảm lợi nhuận so với dự đoán. Theo số liệu mới nhất, thì năm nay lợi nhuận của công ty chỉ khoảng 285 tỉ đồng.

Thạc sĩ Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính, Đại học Kinh tế TPHCM nhận định trong hai năm trở lại đây, tỷ giá đô la Mỹ-đồng Việt Nam luôn có chiều hướng tăng lên, và việc tăng giá này có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu vì giá trị nguồn ngoaị tệ thu được tăng lên, nhưng lại gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu.  Đồng thời, một số doanh nghiệp có vay nợ bằng ngoại tệ cũng sẽ phải tăng khoản trích lập dự phòng lớn do tỷ giá tăng.

Nhưng vẫn ngại mua bảo hiểm tỷ giá

Tuy lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng, doanh nghiệp vẫn không dùng đến công cụ bảo hiểm tỷ giá. Theo kết quả khảo sát của Đại học Kinh tế TPHCM về tình hình sử dụng các công cụ bảo hiểm tỷ giá, thì đa số doanh nghiệp gần như chưa có hiểu biết về những công cụ này.

Ông Chí cho rằng nhiều doanh nghiệp không lường trước được rủi ro nên không ý thức về việc mua các khoản bảo hiểm rủi ro. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng không biết ngân hàng định phí các công cụ này trên cơ sở nào, sẽ hạch toán vào đâu nên ngại mua.

Trong khi đó, ông Đào Hồng Châu, Phó tổng giám đốc Eximbank, cho rằng còn có một lý do khách khiến nhiều doanh nghiệp không mặn mà với việc mua bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Đó là khi tỷ giá xuống, doanh nghiệp sẽ được lợi từ hợp đồng nhập khẩu hay vay nợ ngoại tệ đã ký trước đó; trong khi nếu chọn hợp đồng bảo hiểm tỷ giá, thì khách hàng cũng sẽ phải trả bằng tỷ giá đã thỏa thuận từ trước, không có lợi.

Trước sự biến động liên tục của tỷ giá, ông Lê Đạt Chí cho rằng cần phải có một tổ chức độc lập tư vấn cho doanh nghiệp về các mức phí; đồng thời các loại phí bảo hiểm tỷ giá cần được pháp luật cho phép hạch toán vào chi phí và được cơ quan thuế chấp nhận. Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp cũng cần có bộ phận quản trị rủi ro này để không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Thanh Thương

Comments are closed.