Liên danh Bảo hiểm PVI và PTI ký HĐ bảo hiểm cho Vietnam Airlines

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tức bảo hiểm, tin tuc bao hiemTổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, vừa ký Hợp đồng bảo hiểm với Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI(Bảo hiểm PVI) và PTI do Bảo hiểm PVI đứng đầu, cung cấp dịch vụ bảo hiểm 03 năm cho toàn bộ tài sản mặt đất và con người của Vietnamairlines giai đoạn 2013 đến 2015. 

Theo đó, toàn bộ tài sản của Vietnam Airlines được bảo hiểm bao gồm hệ thống trụ sở, kho tàng, thiết bị điện tử, phương tiện vận tải mặt đất với trị giá bảo hiểm hàng nghìn tỷ đồng và trên 10.000 cán bộ công nhân viên bao gồm nhân viên tổ bay, cán bộ đại diện và cán bộ công nhân viên của Vietnam Airlines được cung cấp các dịch vụ bảo hiểm chăm sóc y tế và vận chuyển cấp cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn thế giới với mức trách nhiệm tối đa USD 50.000/người

Theo ông Trương Quốc Lâm – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI: Được Vietnam Airlines, hãng hàng không số 1 quốc gia Việt nam, thành viên của Sky Team, lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo hiểm đánh dấu một bước phát triển mới của Bảo hiểm PVI trong lĩnh vực bảo hiểm hàng không bên cạnh những thành công trong các lĩnh vực truyền thống đã được thị trường ghi nhận như bảo hiểm năng lượng, dầu khí và dự án. Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam của Bảo hiểm PVI trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings). Năm 2012, tổng doanh thu hợp nhất của PVI Holdings ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2011. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 4.600 tỷ đồng, doanh thu tái bảo hiểm ước đạt hơn 900 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính ước đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 520,8 tỷ đồng.

Năm 2013, doanh thu của PVI Holdings dự kiến sẽ đạt xấp xỉ 7.000 tỷ đồng. Đầu năm 2013 PVI Holdings sẽ chính thức gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ với việc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI góp 51% vốn điều lệ) đi vào hoạt động.

Trong hai năm liên tiếp Bảo hiểm PVI được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức B+ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb- (đủ năng lực). Năm 2012 chỉ tính riêng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 5.428 tỷ đồng, lợi nhuận 405 tỷ đồng và là công ty bảo hiểm duy nhất trong nhóm 5 công ty dẫn đầu về thị phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đặt ra vào đầu năm 2012. Duy trì vị thế là nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 thị trường. Theo dự kiến, kế hoạch năm 2013: doanh thu 6.228 tỷ đồng và lợi nhuận 456 tỷ đồng.

Nguồn: dddn.com.vn

Comments are closed.