Liên danh 6 thành viên trúng gói thầu bảo hiểm Cảng HKQT Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 5.13 Bảo hiểm xây dựng công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bảo hiểm dự án sân bay Long Thành

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI – Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex – Tổng công ty CP Bảo Minh – Tổng công ty CP Bảo hiểm bưu điện – Tổng công ty CP Bảo hiểm quân đội – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Giá trúng thầu là 118,868 tỷ đồng, giảm 7,088 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,62%; thời gian thực hiện hợp đồng 33 tháng, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng sẽ theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách cộng thêm 24 tháng bảo hiểm bảo hành theo điều khoản mở rộng MR004. Liên danh trúng thầu cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 22/3/2023, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của ACV cho biết, ACV chưa ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu vì phải thương thảo nhiều nội dung, đặc biệt là thời gian thực hiện hợp đồng. Gói thầu Thi công xây dựng công trình Nhà ga hành khách đang trong thời gian mời thầu lại, ACV đang đề xuất với Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng lên 39 tháng, nhưng hiện vẫn chưa được phê duyệt. Do đó, ACV sẽ phải thương lượng với Liên danh nhà thầu bảo hiểm về việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng với các điều khoản mở.

Theo Baodauthau