letuyet9. Bảo hiểm y tế

Bhyt Chào các anh chị trên diễn đàn. Đây là lần đầu tiên mình gởi câu hỏi cho diễn đàn nhờ diễn đàn trở lời mình với. Công ty mình có 1 ngườii thai sản tới tháng 3.2011 người ta xin nghỉ để chờ sanh (lý do yếu ), nhưng tới tháng 4.2011 bác sĩ mới dự đoán là sanh. Do tháng 3.2011 mình làm báo cáo giảm thai sản rồi, hơn nưa tháng 3 là tháng cuối quý, nên mình sợ người thai sản đó sang tháng 4 sanh thì sẽ không có bhyt để sanh. Diễn Đàn cho mình hỏi để cấp tiếp thẻ bhyt cho người thai sản đó mình phải làm sao? Mình để người thai sản đó sang tháng 4.2011 mói báo giảm thai sản ( thực tế người đó tháng 3 đầu tháng 3 đã nghỉ rồi) mình sợ như vậy là sai. Mong tin của Diễn Đàn.

Trường hợp bạn đã giảm tháng 3 mà tháng 4/2011 muốn lấy thẻ BHYT cho người lao động nghĩ thai sản thì bạn cần nộp mẫu 03b_TBH và mẫu 03a_TBH để truy đóng 4,5% thẻ BHYT quý 2/2011 cho người lao động.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.