Le Thao Nguyen Email:bb.thaonguyen@yahoo.com

Cấp cứu không đúng tuyến tại BV Q1 (nơi ĐK KCB BĐ là BD). Tại đây bác sĩ chích 1 mũi thuốc giảm đau. Không phải trả chi phí KCB nhưng phải trả tiền cho mũi thuốc giảm đau vì theo lời y tá thì loại thuốc này không nằn trong danh mục thuốc BHYT. Sau đó cho toa ra ngoài mua thuốc mà không cấp thuốc cho người bệnh. Xin cho biết những thông tin về lợi ích và quyền lợi khi tham gia BHYT Vì bạn không nói rõ , xin trả lời chung như sau:
Qua trình bày khi BV đưa toa cho bạn mua thuốc ở ngoài thì BV đã giải thích là thuốc ngoài danh mục của bộ y tế ( có thể bạn có yêu cầu với BV). Như vậy bạn không phải trả tiền KCB nhưng phải trả tiền mua thuốc .

BHXH Bình Dương

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.