Bảo hiểm

Em có một vấn đề muốn hỏi, theo quyết định tăng lương vào 01/07/2011 khi điều chỉnh lương nộp cho BHXH thì em cần nộp những hồ sơ gì,em có phải nộp mẫu quyết định tăng lương không.nếu phải nộp thì anh chị có thể gửi cho em một mẫu được không. Em xin cảm ơn

Vì đây là công ty ngoài quốc doanh số lượng rất lớn vì vậy BHXH Bình Dương đồng ý khi tăng chỉ làm mẩu 3a trừ những trường hợp mà cơ quan BHXH yêu cầu nộp quyết định.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.