lantim9576@yahoo.com.vn. Giải quyết chế độ thai sản

Khi bảo hiểm đã đồng ý xét duyệt hồ sơ người lao động hưởng chế độ thai sản ngày 13/04/2010, thì bên bảo hiểm bao giờ mới giải quyết chế độ? thời gian bao nhiêu ngày bên người lao động mới nhận được tiền?
Theo qui định của luật BHXH thì bạn sẽ được nhận trong vòng 3 ngày tính từ ngày bạn nộp hồ sơ cho Công ty. Tuy nhiên, do không có người trực tiếp làm việc này cho nên một số Công ty cũng còn chậm giải quyết hoặc do thiếu tiền (số tiền chi cao hơn số tiền được giữ lại theo luật). Trường hợp của bạn đã được cơ quan BHXH đồng ý vào ngày 13/4 thì Công ty có trách nhiệm trả ngay tiền thai sản cho bạn.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.