lanhtranminh@gmail.com. Chế độ trợ cấp thai sản

Bảo Hiểm XH Vui lòng giải đáp giúp tôi vướng mắc sau: đơn vị tôi đã ký hợp đồng với nhân viên từ t10/.2010, nhưng vì lúc đó không có người phụ trách bảo hiểm nên sau này tôi vào mới đăng ký và tôi đã đăng ký cho họ vào tháng 2/2011 ( vì làm thủ tục đăng ký thang bảng lương, công đoàn, nên mất 1 thời gian hơn 1 tháng cộng với thời gian nghỉ tết). và t2.2011 tôi có đóng bổ sung bảo hiểm cho họ từ t.10/2010.Nhưng có 1 nhân viên nữ có thai vào tháng 11.2010, có thể tháng 7 này nhân viên đó sẽ sinh con, khoảng thời gian là đầu tháng 7.2011( trước ngày 10/07), vậy nếu đến thời điểm đầu t7 họ nghỉ sinh tôi sẽ báo giảm trong tháng 7. thì họ có được hưởng trợ cấp thai sản hay không??( vì tôi sợ là t2->t6 thì mới tham gia có 5 tháng, còn thời gian bổ sung thì ko biết có được tính hay không? hay là đầu tháng 7 họ sinh, nhưng đến đầu t8 tôi báo giảm để thời gian họ tham gia bảo hiểm đủ 6 tháng như vậy có được không?? Tôi rất mong bảo hiểm trả lời giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Trường hợp nêu trên thì không được giải quyết chế độ thai sản vì sinh đầu tháng 7, tuy nhiên chúng tôi chưa hiểu rõ là công ty mới thành lập hoặc chuyển đổi thì công ty phải trình bày rõ ràng với cơ quan BHXH nơi đóng.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.