Lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp một lần được không?

Tôi thuộc diện được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp sáu tháng nhưng không có thời gian đi nhận tiền hằng tháng. Vậy tôi xin lãnh tiền này một lần sáu tháng luôn được không?

Tran Cung (cung_acnes2011@yahoo.com)

 

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015 (hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp) quy định chi trả trợ cấp thất nghiệp (viết tắt TCTN) như sau:

– Tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN tháng đầu tiên của người lao động (NLĐ) trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN;

– Tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN cho NLĐ từ tháng hưởng TCTN thứ hai trở đi trong thời hạn năm ngày làm việc tính từ thời điểm ngày thứ bảy của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với NLĐ.

Trường hợp thời điểm ngày thứ bảy nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả TCTN được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, khoản 6 điều này còn quy định: Sau thời hạn ba tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng trợ cấp nhưng NLĐ không đến nhận tiền TCTN và không thông báo bằng văn bản với tổ chức BHXH nơi đang hưởng trợ cấp này thì NLĐ đó được xác định là không có nhu cầu hưởng TCTN.

Như vậy, trường hợp của bạn muốn lãnh tiền TCTN một lần cho sáu tháng được hưởng TCTN có thể sẽ không được giải quyết. Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để hiểu rõ hơn về điều này.

 

Comments are closed.