Lạc quan và hy vọng

Theo các chuyên gia tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam có tỉ lệ doanh thu phí trên GDP chỉ đạt xấp xỉ 2% so với mức trung bình 3,2% trong khu vực ASEAN và 6,5% trên toàn thế giới.

Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường này rất lớn, còn nhiều cơ hội để phát triển.

Năm 2013, thị trường BHNT tăng trưởng 23%

Theo số liệu của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.074 tỉ đồng, tăng 14,1% so với năm 2012, trong đó, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là lĩnh vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất 23,1%, đạt 22.648 tỉ đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh từ các doanh nghiệp BHNT cho thấy  hầu hết doanh nghiệp này đều đạt kết quả tăng trưởng mạnh mẽ. Điển hình như AIA Việt Nam, trong báo cáo tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2013 cho thấy các thông số ước tính trước kiểm toán đều tăng trưởng mạnh mẽ trên 2 chỉ tiêu quan trọng là: giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 58%; phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35%.

Theo ông Stephen Clark, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam: “Năm 2013 là một năm đầy thách thức của ngành BHNT tại Việt Nam  nhưng tôi lạc quan rằng mức tăng trưởng mà chúng tôi đạt được trong năm qua là bền vững và tôi tin chúng tôi có thể tiếp tục đạt được kết quả này trong tương lai. Tôi rất vui vì AIA đã có những đóng góp quan trọng vào sự hồi phục mạnh mẽ của toàn ngành. Chúng tôi đã chứng kiến các đại lý ngoại hạng của AIA đang dần trở thành chuẩn mực cho sự chuyên nghiệp của ngành BHNT nhưng chúng tôi không thể tự hài lòng. Chúng tôi phải tiếp tục cải tiến tất cả khía cạnh kinh doanh nhằm mang đến sự hài lòng đích thực cho tất cả khách hàng”.

Nhiều lý do để lạc quan về thị trường BHNT trong năm 2014

Dự báo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm Việt Nam cho thấy sự lạc quan và kỳ vọng vào sự tăng trưởng vững chắc của thị trường năm 2014. Dự kiến năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 51.632 tỉ đồng, tăng 9,7% so với năm 2013. Trong đó doanh thu phí BHNT ước đạt 25.252 tỉ đồng, tăng khoảng 11,5%, trong đó doanh thu khai thác mới ước đạt 7.815 tỉ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp BHNT đạt 103.710 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2013.

Dưới góc nhìn của một trong những doanh nghiệp BHNT hàng đầu tại Việt Nam, ông Stephen Clark chia sẻ: Năm 2014 là một năm đầy hứa hẹn. Sự phục hồi của ngành bảo hiểm mà chúng ta đã chứng kiến trong năm 2013 là một tín hiệu tốt cho năm 2014 và đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và gia tăng thị phần.

“Có nhiều lý do để lạc quan về thị trường BHNT trong năm 2014, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang tiếp tục quan tâm đến việc phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một tin tuyệt vời cho khách hàng vì họ sẽ có nhiều lựa chọn cho kế hoạch tài chính hơn. Việc ra đời gần đây của quy định mới về sản phẩm hưu trí là một cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp và nhân viên của họ. Khi chúng ta tập trung vào khách hàng và tiếp tục cải thiện tất cả khía cạnh của ngành bảo hiểm, kết quả của năm 2014 sẽ tốt hơn năm nay” –  ông Stephen Clark  nói.

Theo (Người lao động)

{fcomment}

Comments are closed.