Lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa Công ty Điện lực3 và GIC

gicpc3.jpgCùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước hiện nay,  tốc độ phát triển kinh tế đặt ra nhu cầu ngày một tăng về việc bảo hiểm tài sản, bảo hiểm công trình, trang thiết bị, bảo hiểm con người. Từ đó Bảo hiểm đang dần dần trở thành một nhu cầu cần thiết trong hoạt động của mỗi Công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cho cả mỗi người dân… Vào ngày 13.12.2007 tại Hoàng Anh Gia Lai Plaza Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa PC3 và GIC với sự chứng kiến đại diện chính quyền địa phương; các ban ngành tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên; lãnh đạo các đơn vị thuộc EVN đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng cùng với các lãnh đạo các đơn vị thuộc PC3.

Mục tiêu lâu dài của GIC là trở thành Tập đoàn Tài chính kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Để từng bước thực hiện, GIC đã góp vốn cùng EVN thành lập Công ty Tài chính Điện lực, đồng thời chuẩn bị thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản và phối hợp đối tác là Ngân hàng để thành lập Công ty Chứng khoán. Vào ngày 26.7.2007 tại Hà Nội, GIC đã tổ chức lễ ra mắt và ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện với EVN. Trong các cổ đông chính của GIC, EVN là cổ đông lớn nhất nắm giữ 30% vốn điều lệ.

Buổi ký kết Hợp tác toàn diện giữa PC3 và GIC trong đó có những nội dung, nguyên tắc hợp tác giữa 2 bên đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững, tôn trọng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mỗi bên; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.  PC3 ưu tiên cho GIC là doanh nghiệp bảo hiểm gốc đứng đầu duy nhất cho các chương trình bảo hiểm xây dựng, lắp đặt, tài sản, vận chuyển hàng hoá, con người và các chương trình bảo hiểm khác của PC3 trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, đúng pháp luật; GIC ưu tiên sử dụng mạng lưới của PC3 (dưới hình thức đại lý) để khai thác tất cả các loại hình bảo hiểm mà GIC được phép kinh doanh cho các đối tượng khách hàng của PC3 nhằm mục đích tăng thêm nguồn thu nhập cho CBCNV của PC3. CBCNV của PC3 sẽ được GIC tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ đại lý theo đúng quy định; đồng thời hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện cho nhau tham gia đầu tư và phát triển các dự án do bên kia thực hiện.

Dương Anh Minh

 

Comments are closed.