Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7)

ND- Ngày 1-7, Bộ Y tế tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7) với chủ đề: tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Đây cũng là dịp đánh giá một năm sau ngày Luật BHYT chính thức có hiệu lực. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu ý kiến. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, việc thực hiện BHYT chính là thực hiện chính sách tài chính y tế thông qua BHYT, xây dựng nền y tế Việt Nam theo hướng công bằng, phát triển và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu ý kiến đánh giá cao những kết quả ngành y tế đạt được trong quá trình triển khai thực hiện BHYT, nhất là việc hơn 80% số bệnh viện triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT. Nhưng bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc mở rộng các đối tượng tham gia BHYT, công tác quản lý, cấp phát thẻ còn chậm; vấn đề thanh toán BHYT cho người bị tai nạn giao thông… Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế và các cơ quan liên quan cần tập trung đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Luật BHYT, tìm cách tháo gỡ những vấn đề đang tồn tại, trong đó cần tìm cơ chế bảo đảm quyền lợi cho cả ba chủ thể: người tham gia BHYT, cơ quan quản lý tài chính BHYT (là BHXH Việt Nam) và ngành y tế.

PV

Nhân dân

Comments are closed.