Ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn quân nhân

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và đại diện Bảo hiểm Quân đội ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn quân nhân (nhóm 1).QĐND Online – Vừa qua, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện bảo hiểm tai nạn quân nhân. Theo đó, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã ký kết hợp đồng tai nạn quân nhân (nhóm 1) với đại diện MIC.

Đối tượng tham gia bảo hiểm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động làm việc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Bộ Tổng tham mưu. Phạm vi bảo hiểm gồm: các tai nạn rủi ro thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn; trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả tiền theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” của MIC. Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, MIC trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc trong hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật, hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm, hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì MIC chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý. MIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp như: hành động cố ý của người được bảo hiểm, vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội…

Tin, ảnh: Bùi Hiệp

Theo QDND

Comments are closed.