Ký hợp đồng nguyên tắc thành lập công ty liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI)

viet-lao.jpgNgày hôm qua, 08/01/2008,  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (LVB) đã ký hợp đồng nguyên tắc thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm Lào-Việt (LVI).

LVI có vốn điều lệ ban đầu 3 triệu USD, thời gian hoạt động 50 năm, hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Sự ra đời của LVI là bước tiếp theo thành công của Ngân hàng liên doanh Lào – Việt.

Cùng ngày, tại Viêng Chăn, đại diện Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và đại diện Chính phủ Lào đã ký hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí tại tỉnh Chăm-pa-xắc và Xa-la-văn, Nam Lào.

 

( Theo Hà Nội mới)

 

Comments are closed.